Prijzen 2019-2020

Inschrijven voor een jaarreeks van 32 lessen

 • Om naar de les te komen in Danswijzer, word je lid van onze vereniging. Het lidmaatschap is € 25.
 • Bij alle vermelde prijzen van de jaarreeks is het lidgeld inbegrepen.
 • Er zijn 32 lessen in een jaar.
 • Bij inschrijving voldoe je een voorschot = € 100. Het saldo dien je te voldoen voor 30/09.
 • Wie een voorschot betaalde krijgt voorrang op een proefles.
 • Jouw inschrijvingen kan je kosteloos annuleren voor 1 september. Na 1 september werken we met kredietnota’s en wordt een administratieve kost van € 25 in rekening gebracht.
 • Wie een gespreide betaling wil, vraagt dit aan bij K. Lox info@danswijzer.be
 • Je deelnemersbijdrage is per persoon en wordt berekend op het aantal lesuren. In het familieabonnement zijn de lessen door meerdere personen en meerdere lessen mogelijk maar met een max. totaal van 7 lesuren.
 • Hoe meer lessen je volgt, hoe meer korting je krijgt. Alle kortingen zijn reeds verrekend.
Je volgt een jaar lang: Je betaalt*:
1 les van 1 uur 197 euro
1 les van 1.30 uur 292 euro
2 les van 1 uur 324 euro
1 les van 1 uur + 1 les van 1.30 uur 362 euro
3 lesuren 422 euro
meer dan 3 25 euro per extra halfuur
Familie max. 7 lesuren 800 euro +25 euro lidgeld pp + 25 euro per extra halfuur
10 jaar lid! alle lessen m.u.v. choreo team 450 euro

Inschrijven met een 10 beurtenkaart*

 • Enkel mogelijk voor studenten Hoger Onderwijs en volwassenen.
 • Om naar de les te komen in Danswijzer, word je lid van onze vereniging. Het lidmaatschap is € 25 en verreken je per schooljaar.
 • Je kan de beurtenkaart voor elke les gebruiken m.u.v. choreo team.
 • Je betaalt € 125 (+ €25 lidgeld)
 • 6 maanden geldig

*Danswijzer behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren. Onderstaande prijzen zijn indicatief voor lessen in het schooljaar 2019-2020.

Info

 • Rekeninggegevens van Danswijzer: BE 14 7512 0483 9283 | Danswijzer  | Gasthuisstraat 20 B | 9850 Deinze
 • Om van je voordelen gebruik te maken dien je lid te zijn van Danswijzer en ben je in orde met je jaarbijdrage.
 • Je ledenvoordelen zijn:
  • Fiscale attesten voor kinderen tot 12 jaar, ingeschreven voor een jaar of danskamp. Je kan het attest ophalen in de loop van de maand mei. Dit attest voeg je toe bij je belastingaangifte – zo kan je de les bijdrage voor je kind jonger dan 12 jaar, in mindering brengen.
  • Tussenkomst voor het lidgeld (€ 25) vraag je aan bij je mutualiteit. Je brengt het document mee, wij vullen het verder voor je in.
  • Alle leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de dansvloer.
  • Danswijzer is lid van Sport Vlaanderen en Centre International de la Danse (CID)
  • Je geniet van het ledentarief op evenementen georganiseerd door Danswijzer.
  • Ingeval van ziekte gestaafd door een doktersattest voorzien we een kredietnota in de vorm van een tegoed. Dit tegoed kan je in mindering brengen bij inschrijvingen voor nieuwe lessenreeksen. Nog even toelichten wat we onder “ziekte” verstaan: een verkoudheid, vermoeidheid, hoofdpijnmoment, … zijn niet leuk maar vallen niet onder deze regeling. Als je ziek bent, dan ben je na een paar dagen ook weer genezen, als je een ziekte hebt niet. Ziekte kan gaan van beenbreuk, hernia, spierverrekking tot leukemie, zwangerschapsverwikkeling,… daar voorzien we graag de tegoedbonnen voor.
  • Les gemist? Les inhalen? Je vindt op de jaarkalender de geplande lessen voor het schooljaar. Heb je door schooluitstappen, ziek zijn,… een les gemist dan kan je deze ophalen in een parallelklas. Hiervoor richt je je vraag aan de dansleraar.